Fish Counts by Boat - November 2, 2018


Southern California Fish Counts
Previous Day Next Day

Fisherman's Landing Fish Counts

Boat Trip Details Dock Totals
Dolphin
Fisherman's Landing
San Diego, CA
22 Anglers
1/2 Day AM
56 Rockfish, 26 Skipjack Tuna
Dolphin
Fisherman's Landing
San Diego, CA
30 Anglers
1/2 Day PM
198 Rockfish


H&M Landing Fish Counts

Boat Trip Details Dock Totals
Alicia
H&M Landing
San Diego, CA
8 Anglers
1/2 Day AM
2 Sand Bass, 3 Sheephead, 1 Lingcod, 1 Bonito, 33 Rockfish
Fisherman III
H&M Landing
San Diego, CA
21 Anglers
1/2 Day AM
2 Bocaccio, 4 Sheephead, 1 Calico Bass, 30 Pacific Mackerel, 68 Rockfish
Grande
H&M Landing
San Diego, CA
14 Anglers
Full Day
26 Yellowtail, 36 Bonito
Mustang
H&M Landing
San Diego, CA
20 Anglers
Overnight
15 Yellowtail, 1 Dorado, 67 Skipjack Tuna, 100 Yellowfin Tuna
Old Glory
H&M Landing
San Diego, CA
36 Anglers
Overnight
28 Yellowtail, 1 Dorado, 68 Skipjack Tuna, 114 Yellowfin Tuna


Helgrens Sportfishing Fish Counts

Boat Trip Details Dock Totals
Electra
Helgrens Sportfishing
Oceanside, CA
38 Anglers
1/2 Day AM
5 Bocaccio, 1 Gray Smoothhound Shark, 89 Bonito, 25 Rockfish, 35 Sanddab, 7 Red Rockfish, 12 Sculpin Released
Oceanside 95
Helgrens Sportfishing
Oceanside, CA
29 Anglers
1.5 Day
23 Bluefin Tuna


Oceanside Sea Center Fish Counts

Boat Trip Details Dock Totals
Chubasco II
Oceanside Sea Center
Oceanside, CA
23 Anglers
1/2 Day AM
2 Sand Bass, 10 Sheephead, 1 Triggerfish, 1 Calico Bass, 3 Whitefish, 2 Bonito, 6 Sand Bass Released, 12 Calico Bass Released


Point Loma Sportfishing Fish Counts

Boat Trip Details Dock Totals
Daily Double
Point Loma Sportfishing
San Diego, CA
26 Anglers
1/2 Day AM
191 Skipjack Tuna
Mission Belle
Point Loma Sportfishing
San Diego, CA
14 Anglers
Full Day
23 Yellowtail, 1 Dorado, 30 Skipjack Tuna


Seaforth Sportfishing Fish Counts

Boat Trip Details Dock Totals
San Diego
Seaforth Sportfishing
San Diego, CA
24 Anglers
Full Day
81 Yellowtail, 100 Bonito
Sea Watch
Seaforth Sportfishing
San Diego, CA
14 Anglers
1/2 Day PM
12 Sheephead, 11 Whitefish, 4 Bonito, 28 Rockfish