Fish Counts by Boat - October 20, 2018


Southern California Fish Counts
Previous Day Next Day

Fisherman's Landing Fish Counts

Boat Trip Details Dock Totals
Bight Sportfishing (SD)
Fisherman's Landing
San Diego, CA
4 Anglers
Full Day
1 Dorado, 20 Yellowfin Tuna
Dolphin
Fisherman's Landing
San Diego, CA
46 Anglers
1/2 Day AM
14 Sheephead, 18 Calico Bass, 230 Bonito, 24 Rockfish
Dolphin
Fisherman's Landing
San Diego, CA
20 Anglers
1/2 Day PM
5 Sheephead, 3 Bonito, 114 Rockfish
Liberty
Fisherman's Landing
San Diego, CA
59 Anglers
Full Day
25 Yellowtail, 1 Dorado, 200 Skipjack Tuna, 38 Yellowfin Tuna
Pegasus
Fisherman's Landing
San Diego, CA
15 Anglers
Overnight
75 Yellowfin Tuna
Western Star
Fisherman's Landing
San Diego, CA
4 Anglers
Full Day
20 Skipjack Tuna, 20 Yellowfin Tuna


H&M Landing Fish Counts

Boat Trip Details Dock Totals
Alicia
H&M Landing
San Diego, CA
10 Anglers
1/2 Day Twilight
24 Lobster, 41 Lobster Released
Alicia
H&M Landing
San Diego, CA
3 Anglers
1/2 Day AM
1 Sand Bass, 1 Halibut, 12 Bonito
Daiwa Pacific
H&M Landing
San Diego, CA
19 Anglers
Overnight
24 Yellowtail, 1 Dorado, 46 Skipjack Tuna, 95 Yellowfin Tuna
Faith
H&M Landing
San Diego, CA
4 Anglers
1/2 Day PM
9 Sand Bass, 1 Halibut
Jig Strike
H&M Landing
San Diego, CA
10 Anglers
1/2 Day Twilight
21 Lobster, 12 Rock Crab, 53 Lobster Released
Malihini
H&M Landing
San Diego, CA
22 Anglers
Full Day
5 Yellowtail, 1 Dorado, 80 Skipjack Tuna
Mustang
H&M Landing
San Diego, CA
26 Anglers
Overnight
130 Skipjack Tuna, 130 Yellowfin Tuna
Old Glory
H&M Landing
San Diego, CA
36 Anglers
Overnight
1 Yellowtail, 9 Dorado, 52 Skipjack Tuna, 180 Yellowfin Tuna
Premier
H&M Landing
San Diego, CA
49 Anglers
1/2 Day AM
2 Sheephead, 1 Calico Bass, 80 Bonito, 11 Rockfish
Premier
H&M Landing
San Diego, CA
43 Anglers
1/2 Day PM
15 Sand Bass, 1 Halibut, 9 Calico Bass, 87 Bonito, 11 Rockfish
Vendetta
H&M Landing
San Diego, CA
10 Anglers
1/2 Day AM
9 Sand Bass, 1 Halibut, 1 Sheephead, 1 Yellowtail, 3 Calico Bass, 1 Lingcod, 29 Bonito
Vendetta
H&M Landing
San Diego, CA
3 Anglers
1/2 Day PM
14 Sand Bass, 1 Sheephead, 20 Bonito


Helgrens Sportfishing Fish Counts

Boat Trip Details Dock Totals
Electra
Helgrens Sportfishing
Oceanside, CA
34 Anglers
1/2 Day AM
4 Sand Bass, 2 Sheephead, 2 Calico Bass, 38 Whitefish, 73 Bonito, 15 Sand Bass Released, 22 Calico Bass Released


Oceanside Sea Center Fish Counts

Boat Trip Details Dock Totals
Chubasco II
Oceanside Sea Center
Oceanside, CA
18 Anglers
1/2 Day AM
90 Bonito
Chubasco II
Oceanside Sea Center
Oceanside, CA
11 Anglers
1/2 Day PM
55 Bonito, 1 Sanddab Released


Point Loma Sportfishing Fish Counts

Boat Trip Details Dock Totals
Daily Double
Point Loma Sportfishing
San Diego, CA
34 Anglers
1/2 Day AM
7 Barred Sand Bass, 2 Sheephead, 2 Calico Bass, 10 Whitefish, 108 Bonito, 20 Rockfish, 10 Red Rockfish
Josie Lynn
Point Loma Sportfishing
San Diego, CA
6 Anglers
3/4 Day
10 Yellowtail, 1 Dorado, 26 Skipjack Tuna, 2 Yellowfin Tuna
Mission Belle
Point Loma Sportfishing
San Diego, CA
36 Anglers
Full Day
10 Yellowtail, 1 Bonito, 2 Skipjack Tuna, 6 Yellowfin Tuna
Point Loma
Point Loma Sportfishing
San Diego, CA
13 Anglers
3/4 Day Local
50 Bonito, 5 Skipjack Tuna


Seaforth Sportfishing Fish Counts

Boat Trip Details Dock Totals
Aztec
Seaforth Sportfishing
San Diego, CA
27 Anglers
Overnight
7 Yellowtail, 110 Skipjack Tuna, 135 Yellowfin Tuna
Endeavor (SD)
Seaforth Sportfishing
San Diego, CA
11 Anglers
Overnight
55 Yellowtail, 55 Yellowfin Tuna
New Seaforth
Seaforth Sportfishing
San Diego, CA
34 Anglers
1/2 Day AM
2 Sheephead, 2 Lingcod, 20 Whitefish, 2 Bonito, 82 Rockfish
New Seaforth
Seaforth Sportfishing
San Diego, CA
15 Anglers
1/2 Day PM
2 Sheephead, 3 Calico Bass, 35 Bonito, 38 Rockfish
Pride
Seaforth Sportfishing
San Diego, CA
17 Anglers
Overnight
85 Yellowtail, 9 Dorado, 20 Skipjack Tuna, 41 Yellowfin Tuna
San Diego
Seaforth Sportfishing
San Diego, CA
55 Anglers
Full Day
11 Yellowtail, 200 Skipjack Tuna, 131 Yellowfin Tuna
Sea Watch
Seaforth Sportfishing
San Diego, CA
16 Anglers
1/2 Day AM
5 Calico Bass, 80 Bonito, 10 Rockfish
Tribute
Seaforth Sportfishing
San Diego, CA
33 Anglers
Overnight
2 Yellowtail, 1 Dorado, 90 Skipjack Tuna, 92 Yellowfin Tuna